<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

Thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022

09/06/2021  481
Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non;Căn cứ Hướng dẫn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022;Căn cứ vào kế hoạch số 29 /KH-PGDĐT ngày 20 tháng 5 ...
<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Hoạt động giáo dục</a>

Thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022

09/06/2021  481
Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non;Căn cứ Hướng dẫn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022;Căn cứ vào kế hoạch số 29 /KH-PGDĐT ngày 20 tháng 5 ...
<a href="/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Hoạt động giáo dục</a>

Thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022

09/06/2021  481
Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non;Căn cứ Hướng dẫn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022;Căn cứ vào kế hoạch số 29 /KH-PGDĐT ngày 20 tháng 5 ...
Tin mới cập nhật
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 52
Tháng trước : 4.343