A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn 126 của Phòng Giáo dục về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

UBND QUẬN TÂY HỒ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:  126    /PGDĐT

V.v: thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tây Hồ, ngày 31 tháng 7 năm 2020

        

                  Kính gửi: - Các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập;

                                 - Các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn quận

 

Thực hiện Thông báo số 01/TB-BCĐ ngày 30/7/2020 của Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội; Công văn 923/UBND-YT ngày 27/7/2020 của UBND quận Tây Hồ về việc tăng cường  thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1360-CV/QUTH ngày 27/7/2020 của Quận ủy Tây Hồ về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và dịch Covid-19; Công văn 124/PGDĐT ngày 29/7/2020 của Phòng GDĐT quận Tây Hồ. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ;  UBND thành phố;  UBND quận Tây Hồ về việc tăng cường  thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

2. Trước diễn biến xấu của dịch bệnh trên địa bàn quận Tây Hồ, các cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng các hoạt động trông giữ trẻ cho tới khi có thông báo mới. Trong thời gian đó, các cơ sở GD thực hiện việc khảo sát tổng hợp số cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh đã từng đến, lưu trú và qua các điểm dịch tại Đà Nẵng.

     Thực hiện tổng vệ sinh trường lớp, đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy học theo hướng dẫn của ngành y tế về công tác phòng chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết, chân tay miệng, bạch hầu,…

     Phân công trực và thực hiện các nhiệm vụ chung về chuẩn bị Đại Hội Đảng các cấp và các nhiệm vụ chính trị phát sinh.

3. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo đúng tinh thần Công văn số 124/PGDĐT ngày 29/7/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- LĐ- CV PGD;

- Lưu: VT

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Lê Hồng Vũ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 54
Tháng trước : 2.440